VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Hệ thống an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (Thông qua việc thực hiện bảo hiểm y tế).

 Tên đề tài:
Hệ thống an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (Thông qua việc thực hiện bảo hiểm y tế).
 Chủ nhiệm:
CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân
 Các thành viên:
1.   CN. Lê Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, CN. Nguyễn Thị Hương, CN. Nguyễn Hải Loan,  CN. Hồ Thị Luấn, CN. Phan Nguyễn Trung Minh, NCS. Trần Văn Phương, ThS. Mai Thị Quế, ThS. Triệu Thành Sơn, CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm, TS. Trần Văn Thận, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân, BS. Đỗ Thu Hà, BS. Tiên Kiến Lượng, Ông Trần Nhật Quang, ThS. Đặng Minh Sự, ThS. Lượng Thị Tới.            
 Độ dài:
176 Trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 8/2017
 Ký hiệu phân loại:
353.5

 

Nội dung chính: 

Đề tài “Hệ thống an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (Thông qua việc thực hiện bảo hiểm y tế)” tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống bảo hiểm y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh; nêu lên các yếu tố ảnh hưởng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị để tăng tính hiệu quả thực thi bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.
Kết quả nghiên cứu chính của đề tài rút ra được các nội dung cơ bản như sau:
- Tình hình thực thi bảo hiểm y tếThành phố Hồ Chí Minh hiện nay ngày càng hoàn thiện, liên tục điều chỉnh những bất cập, rào cản, đi vào thực tế cuộc sống người dân. Tuy nhiên, các trường hợp cá biệt, vướng vào rào cản hộ khẩu còn tồn tại và đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.
- Mặc dù xu hướng ủng hộ bảo hiểm y tế toàn dân chiếm đa số, nhưng nhận thức và thái độ đồng thuận về chính sách bảo hiểm y tế của người dân còn chưa đồng đều. Công tác tuyên truyền hiện nay ở một số đại lý thu đang diễn ra theo diện rộng. Một số người dân chưa chú trọng và không chủ động trong tiếp cận cập nhật thông tin về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
- Tình hình quá tải của các bệnh viện thành phố diễn ra từ nhiều năm qua và có xu hướng tăng dần mỗi năm, làm giảm chất lượng khám chữa bệnh, là một trong những rào cản cho lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
 

 

   Xem chi tiết

   Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(1026 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21718191