VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

 

 Tên đề tài:
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp
 Chủ nhiệm:
ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên
 Các thành viên:
CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, CN.Võ Thị Ngọc Dung, ThS. Nguyễn Thị Hà, CN. Nguyễn Thị Hà, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, CN. Nguyễn Hải Loan, CN. Hồ Thị Luấn, ThS. Phạm Hoàng Phước, CN. Nguyễn Nguyên Phương, CN. Trần Văn Phương, CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm, TS. Trần Văn Thận, ThS. Nguyễn Thị Nhã Trúc, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân
 Độ dài:
195 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 5/2018
 Ký hiệu phân loại:
363.192

 

Nội dung chính:

 

 
Đề tài đánh giá thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; phân tích hành vi về an toàn thực phẩm của người sản xuất, người phân phối và người tiêu dùng. Từ đó, xây dựng giải pháp nhằm đảm bảo mọi người dân tại thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận thực phẩm an toàn. Các kết quả nghiên cứu chính của đề tài như sau:
- Đa số người tiêu dùng rất lo lắng về hậu quả của việc ăn thực phẩm không an toàn, nhưng trang bị kiến thức còn chung chung và duy trì những thói quen dễ dẫn đến nguy cơ mất thành phố Hồ Chí Minh. Đối với hộ chăn nuôi, nhận thức và hành vi chăn nuôi của họ đa phần còn bị hạn chế bởi yếu tố tập quán văn hóa và nhu cầu sinh kế của gia đình. Đối với thương lái; cần thừa nhận thương lái là một giai tầng trung gian tồn tại tất yếu trong thị trường, nên duy trì mối quan hệ phù hợp trong quy trình quản lý. Các tiểu thương ý thức được tầm quan trọng của việc cung ứng nguồn thực phẩm an toàn nhưng tỷ lệ tham gia tham Đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thực phẩm không cao.
-Nhằm đề các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm mang tính đột phá, hiệu quả; cần có lộ trình phù hợp, lộ trình cho cả Thành phố cũng như lộ trình của từng đơn vị liên quan.
- Từ quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, Thành phố nên phát huy vai trò thị trường lớn, ban hành các hàng rào kỹ thuật theo lộ trình; để yêu cầu các nhà sản xuất, nhà phân phối phải tuân thủ khi muốn cung cấp hàng nông sản, thực phẩm đến Thành phố.
 

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(249 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21718264