VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp
 Chủ nhiệm:
ThS. Lê Văn Thành
 Các thành viên:
Th.S Lương Ngọc Thảo, Th.S Phạm Hoàng Phước, Th.S Nguyễn Thị Lê Uyên, Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, Nguyễn Hải Loan, Phan Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Tôn Thị Tường Vân, TS. Lê Thị Mỹ Hà, Th.S Nguyễn Thị Hà, Trần Nữ Hồng Phương, Ths. Trần Thị Anh Đào, Ths. Trần Anh Tuấn
 Độ dài:
167 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2017
 Ký hiệu phân loại:
 362.6

 

Nội dung chính:

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và chất lượng các loại hình chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, các yếu tố tác động, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để phát triển các loại hình này. Kinh nghiệm các nước trên thế giới là một nội dung, yêu cầu quan trọng để có những giải pháp hợp lý. Hiệp hội Người cao tuổi và Khuyết tật Nhật Bản (ASCA) đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc chuyển giao những kinh nghiệm quý báu.
Người cao tuổi được nghiên cứu trong phạm vi đề án này là những người hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ở với gia đình hoặc ở cơ sở tập trung, có hoặc không có hộ khẩu thường trú và có thời gian cư trú ít nhất là 6 tháng trở lên. Người cao tuổi về tạm trú để chữa bệnh, thăm con cháu sẽ không nằm trong phạm vi nghiên cứu này. Nội dung nghiên cứu được giới hạn ở loại hình chăm sóc đời sống người cao tuổi, từ tháng 6 năm 2016 đến nay, thông qua việc phân tích đánh giá các nhóm tiêu chí cơ bản: sức khỏe, vật chất và đời sống tinh thần. Ngoài ra còn lưu ý đến Nhân sự đại diện cho một số cơ quan quản lý nhà nước, gián tiếp hoặc trực tiếp thực thi chính sách chăm sóc người cao tuổi; Nhân sự cơ bản tại các cơ sở- trung tâm chăm sóc.
Đề tài gồm có 4 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển hệ thống chính sách phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam.
Chương II: Thực trạng và chất lượng các loại chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chương III: Các yếu tố tác động đến chất lượng chăm sóc người cao tuổi của các loại hình chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Chương IV: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh.
 

 

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(156 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21718130