VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – Nhu cầu – Giải pháp

 Tên đề tài:
Dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – Nhu cầu – Giải pháp.
 Chủ nhiệm:
TS. Nguyễn Thị Hoài Hương.
 Các thành viên:
ThS. Quách Thu Cúc, Nguyễn Thị Hà, ThS. Hoàng Trường Giang,ThS. Mai Thị Quế, ThS. Nguyễn Bảo Quốc, ThS. Phạm Hoàng Phước, ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên, CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân, CN. Lê Thị Dung, CN. Nguyễn Thị Hương, CN. Nguyễn Hải Loan, CN. Hồ Thị Luấn, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân.
 Độ dài:
212 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 6/2018
 Ký hiệu phân loại:
370.38

 

Nội dung chính:

 

Đề tài phân tích và đánh giá thực trạng,nhu cầu dạy thêm, học thêmcủa giáo viên và học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Xác định nguyên nhân, những tác động tích cực và tiêu cực đối với nhà trường, gia đình và xã hội. Từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị về quản lý dạy thêm, học thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung kết quả nghiên cứu bao gồm: Tổng quan các chính sách của Nhà nước và các sở ngành về vấn đề dạy thêm, học thêm; Một số kinh nghiệm từ các mô hình dạy thêm, học thêm trong và ngoài nước; Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu, xu hướng dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nhận diện các ưu điểm và hạn chế của vấn đề dạy thêm, học thêm dưới góc nhìn: người dạy, người học và phụ huynh học sinh; đề xuất giải pháp các loại hình dạy thêm học thêm và kiến nghị sửa đổi một số bất cập trong chính sách quản lý, định hướng dư luận xã hội về dạy thêm, học thêm hiện nay.
Bố cục đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 4 chương, cụ thể như sau:
- Chương 1. Những vấn đề chung.
- Chương 2. Quản lý dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh và kinh nghiệm dạy thêm, học thêm ở các nước.
- Chương 3. Thực trạng dạy thêm, học thêm hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương 4. Xu hướng, giải pháp và kiến nghị.


Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(219 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21718192