VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI
Việc thực thi Luật bình đẳng giới ở TP.HCM hiện nay - Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Việc thực thi Luật bình đẳng giới ở TP.HCM hiện nay - Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân

 Các thành viên:

TS. Lê Thị Thanh Tâm; CN. Trần Văn Phương; CN. Hồ Thị Luấn; ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân; ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên.

 Độ dài:

110 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 2 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D305.6A532

Nội dung chính:

 

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị trọng điểm, đi đầu cả nước về nhịp độ tăng trưởng và phát triển xã hội. Cùng với quá trình đô thị hóa, mật độ dân số luôn ở mức cao và cơ sở hạ tầng đô thị liên tục thay đổi không ngừng. Trên cơ sở đó, nhu cầu nghiên cứu về vấn đề giới trong môi trường đô thị cần phải được đặt ra và đòi hỏi sự tiếp cận ở nhiều góc độ để thích ứng với hiện thực xã hội. Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đời sống xã hội và gia đình. Vì vậy, cùng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thì việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới hiệu quả là vấn đề cần nhận được sự quan tâm đúng mức của hệ thống chính trị. Đề tài Việc thực thi Luật bình đẳng giới ở TP.HCM hiện nay - Thực trạng và giải pháp đã tiến hành đánh giá tình hình thực thi Luật bình đẳng giới ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay, từ đó đề ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp thực tiễn xã hội, đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn để các cấp lãnh đạo, quản lý của Thành phố hoạch định, ban hành những chính sách phù hợp; hướng tới xây dựng một chương trình hành động tích cực cho việc thực thi Luật bình đẳng giới tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ phát triển và hội nhập hiện nay.

Đề tài gồm 4 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và phương pháp luận

Chương II:Khái quát về công tác bình đẳng giới và công tác triển khai bình đẳng giới tại TP.HCM hiện nay

Chương III: Việc thực thi luật bình đẳng giới hiện nay qua khảo sát nhận thức người dân

Chương IV: Các giải pháp cho việc thực thi luật bình đẳng giới hiện nay ở TP.HCM

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

 

(3567 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21680932