Ý KIẾN CHUYÊN GIA Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Giám sát sử dụng vốn Nhà nước thế nào cho hiệu quả? (24/5/2014 15:11)

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, cách thức chủ yếu để giám sát việc sử dụng vốn Nhà nước trong doanh nghiệp vẫn là cử đại diện của Nhà nước vào trong HĐQT của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách thức này không hiệu quả, bởi quyền lợi của người giám sát trùng với quyền lợi của nhà kinh doanh và khó phân biệt được trách nhiệm trong quá trình này.

Xem thêm >>

Cần xây dựng hệ thống giáo dục đa dạng (21/5/2014 15:10)

(Chinhphu.vn) - Quá trình phát triển của đất nước đòi hỏi phải có nguồn lực. Đối với Việt Nam, cả hai loại nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều hạn chế nên nguồn lực con người đương nhiên sẽ đóng vai trò quyết định.

Xem thêm >>

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ “nút thắt” thủ tục hành chính (21/5/2014 15:06)

(Chinhphu.vn) - Các bộ, ngành, cơ quan Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC làm tiền đề cho việc thay đổi thể chế, cách thức hành xử với hoạt động đầu tư-kinh doanh của DN cũng như đẩy mạnh việc nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức Nhà nước; giúp cho việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của DN được rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ.

Xem thêm >>

Sứ mệnh cải cách thể chế kinh tế tại khu vực DNNN (18/5/2014 14:25)

(Chinhphu.vn) - Thực tế cho thấy trong thời gian qua, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được phân bổ chưa hoàn toàn hợp lý, được sử dụng còn kém hiệu quả. Trong số các nguyên nhân, có một nguyên nhân quan trọng là, nhiều điểm yếu của các luật và điều luật cũ liên quan đến việc đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp chậm được khắc phục.

Xem thêm >>

Sửa luật để tháo bỏ hết rào cản cho nhà đầu tư (17/5/2014 14:23)

(Chinhphu.vn) - Tháo bỏ rào cản đầu tư để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài là một trong những kết quả nổi bật và dễ nhận thấy nhất trong Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm nay.

Xem thêm >>
Các tin khác:
Xây dựng nhân cách con người để văn hóa thực sự là nền tảng xã hội  (17/5/2014)
Chỉ sửa luật về kinh tế không đủ làm kinh tế thị trường  (16/5/2014)
Điều hành giá xăng dầu: Người dân, DN sẽ bị thiệt nếu không minh bạch  (18/5/2014)
Độ mở của nền kinh tế và vấn đề đặt ra  (13/5/2014)
Kiểm soát tải trọng xe: Cần thực hiện từ gốc  (9/5/2014)
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20348928