/Uploads/Folder_Banner/2024/2/retouch_2024021513464426a_19121308209.jpg
/Uploads/Folder_Banner/2024/2/TPHCM 2_19135927941.jpg
/Uploads/Folder_Banner/2023/12/H02_11215913539.png
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 01 năm 2024

03/01/2024

Họp thảo luận góp ý Báo cáo giữa kỳ (dự thảo lần 2) và các báo cáo hợp phần (dự thào lần 1) Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

05/01/2024

Tọa đàm với chủ đề "Phát triển kinh tế ban đêm tại Huyện Cần Giờ".

11/01/2024

 Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển giao thông xanh huyện Cần Giờ".

16/01/2024

Hội thảo khoa học "Phát triển toàn diện các loại hình thương mại - dịch vụ kinh tế biển theo hướng kinh tế biển xanh trên địa bàn Huyện Cần Giờ giai đoạn 2023-2030”.

26/01/2024

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế ban đêm tại Huyện Cần Giờ”.

Các hoạt động khác