/Uploads/Folder_Banner/2024/2/retouch_2024021513464426a_19121308209.jpg
/Uploads/Folder_Banner/2024/2/TPHCM 2_19135927941.jpg
/Uploads/Folder_Banner/2023/12/H02_11215913539.png
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2024

12/3/2024

Tọa đàm khoa học: “Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược thuộc Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội”.

14/3/2024

Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (CIIS) phối hợp Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị “Triển vọng và giải pháp thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh thực thi Thuế tối thiểu toàn cầu và các xu hướng mới”

15/3/2024

Hội thảo “Cơ hội & Chiến lược thâm nhập vào thị trường Đức trong bối cảnh mới".

Họp trao đổi về Đề án Mối quan hệ giữa cty và các tài xế 2 bánh.

19/3/2024

Họp về đề án Phà Cần Giờ-Tiền Giang, Phà Cần Giờ- Vũng Tàu.

21/3/2024

Họp góp ý dự thảo Đề cương “Đề án chuyển đổi thí điềm 5 KCX-KCN đến năm 2030, tầm nhìn 2050”.

Làm việc với đoàn Enterprise Singapore về các chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối các cộng đồng công nghệ giữa hai bên

26/3/2024

Họp về việc liên quan Tờ trình về Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông thuộc danh mục các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15.

28/3/2024

Chương trình gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo TPHCM.

Hội thảo “Dệt may Việt nam - Tiên phong trước xu hướng PTBV theo các FTA”

Các hoạt động khác