Hội thảo khoa học "Vấn đề nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TPHCM"

13/11/2023

(HIDS) - Chiều ngày 13/11/2023, Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Vấn đề nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” với mong muốn lắng nghe những ý kiến, góp ý và được trao đổi chuyên sâu hơn về những giải pháp cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, … nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố để từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác di dời nhà ở trên và ven kênh rạch trong bối cảnh hiện nay nhằm tạo lập một môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân.

 
Hình: Quang cảnh hội thảo.

Tham gia hội thảo có ThS. Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, chủ trì hội thảo; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trên địa bàn TP.HCM; cùng nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu phát triển.
Các bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học tập trung vào 04 nhóm vấn đề: phân tích, đánh giá tình hình thực trạng, nhận diện các vướng mắc trong công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch; đề xuất một số giải pháp, kinh nghiệm để giải quyết các vướng mắc trong công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch; những thách thức cũng như cơ hội mang lại từ việc cải tạo, di dời nhà trên và ven kênh rạch; và ý kiến liên quan đến công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch.