Thông báo về kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023 (Đợt 2) tại Hàn Quốc

15/03/2024 15:30:48

(HIDS) – Thực hiện Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố có cử một viên chức tham gia Khóa bồi dưỡng về cải cách hành chính tại Hàn Quốc từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2023. Sau đây đính kèm Báo cáo Kết quả chuyến đi của Đoàn công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng về cải cách hành chính tại Hàn Quốc. (Xem chi tiết file đính kèm).

Bản in
Tập tin đính kèm