Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023

06/07/2023

02/6/2023

Hội thảo đề tài “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hải)

08/6/2023

Hội thảo góp ý đề án đầu tư xây dựng huyện Cần Giờ trở thành thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030

09/6/2023

Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm OCOP tại huyện Cần Giờ đến năm 2030” và Tập huấn “Nâng cao kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Cần Giờ”

20/6/2023

- Phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Nghèo đói và hòa nhập đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

- Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo Báo cáo giai đoạn 1 Đề án Phục vụ diều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh  đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060” thuộc Đề án khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

21/6/2023

Sinh hoạt học thuật “Trao đổi về bộ tiêu chí thành lập quận hoặc thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh” (Người trình bày: TS. Phạm Trần Hải)

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT