Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2023

30/11/2023

8/11/2023

Hội thảo khoa học "Định hướng chiến lược lao động, việc làm và phát triển kỹ năng tại TPHCM giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2050".

13/11/2023

Hội thảo khoa học "Vấn đề nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TPHCM"

14/11/2023

-Hội thảo khoa học Phát huy các nguồn lực văn hóa để xây dựng và phát triển "Thành phố sáng tạo" của TPHCM.

-Tiếp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

23/11/2023

Tọa đàm khoa học "Xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách huy động chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia tư vấn, xây dựng và phản biện chính sách TPHCM"

24/11/2023

-Hội thảo workshop 1 "Hình thành chuỗi liên kết thủy sản tại huyện Cần Giờ phục vụ phát triển kinh tế biển"

-Hội thảo Workshop 2: Hình thành chuỗi liên kết du lịch tại huyện Cần Giờ phục vụ phát triển kinh tế biển

-Hội thảo Workshop 3: Sự cần thiết hình thành cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ phục vụ phát triển kinh tế biển

27/11/2023

-Tọa đàm khoa học "Xây dựng nền công vụ TPHCM hiệu quả ưu tú".

-Tiếp đoàn Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Hà Nội.

28/11/2023

Tiếp đoàn Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/11/2023

Hội thảo khoa học Xây dựng TPHCM thành trung tâm công nghệ tài chính trong khu vực Đông Nam Á

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT