Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2023

01/01/2024

5/12/2023

Làm việc với nhóm chuyên gia Nga về kinh tế dữ liệu và xây dựng các kịch bản mô phỏng.

6/12/2023

Làm việc với nhóm chuyên gia đại học Dartmouth

7/12/2023

Workshop với nhóm chuyên gia Ngân hàng thế giới về Quỹ vùng Đông Nam Bộ.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển sản xuất ra các tỉnh, đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp thành phố thích ứng với xu hướng chuyển dịch”

11/12/2023

Tọa đàm "Định hướng phát triển khu Thương mại tự do tại TPHCM trong bối cảnh mới".

19/12/2023

Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến ngành nhựa của TP.HCM”, chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An.

27/12/2023

Nghiệm thu chính thức đề tài "Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển sản xuất ra các tỉnh, đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp TP thích ứng với xu hướng chuyển dịch", chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Bích.

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT