Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2023

01/08/2023

07/8/2023

- Họp Tổ Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

08/8/2023

-Tiếp Đoàn đầu tư về kinh tế xanh và phát triển bền vững.

15/8/2023

-Họp trao đổi thông tin, góp ý nội dung Đề cương nhiệm vụ phục vụ cho việc triển khai Đề án "Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông".

16/8/2023

-Hội thảo khoa học "Cần Giờ xanh, hướng tới đô thị sinh thái ven biển".

17/8/2023

-Tọa đàm khoa học góp ý "Tầm nhìn Kinh tế xanh cho TPHCM giai đoạn 2023 - 2030".

22/8/2023

-Họp với Liên danh lập quy hoạch TPHCM

23/8/2023

-Họp về chương trình hành động Cần Giờ Xanh.

28/8/2023

-Hội đồng xét duyệt đề cương Đề án khoa học "Phát triển toàn diện các loại hình thương mại - dịch vụ kinh tế biển theo hướng kinh tế biển xanh trên địa bàn H.Cần Giờ"

30/8/2023

-Hội thảo khoa học "Giải pháp quản lý và khai thác vỉa hè trên địa bàn TPHCM"

- Hội đồng xét duyệt đề cương "Nghiên cứu đánh giá kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

 

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT