Tọa đàm khoa học: Xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách huy động chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia tư vấn, xây dựng và phản biện chính sách TP.HCM

23/11/2023

(HIDS) - Trong khuôn khổ thực hiện đề án “Xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách huy động chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia tư vấn, xây dựng và phản biện chính sách TP.HCM”, sáng ngày 23/11/2023,  Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm hội thảo khoa học nhằm ghi nhận ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học cho báo cáo của đề án.