Triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Xây dựng nền công vụ Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

07/02/2024

(HIDS) - Ngày 02/02/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030".

Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển và Sở Nội vụ phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khối Nhà nước, đảm bảo tiến độ, thành phần, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia khảo sát theo yêu cầu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học. Trên cơ sở đó, tiếp thu, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo đề án gửi Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Đề án trong Quý I/2024.

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT