GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TP.HCM
Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Centre of International Integration Support (viết tắt là CIIS), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và là cơ quan đầu mối của Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế, chịu trách nhiệm đầu mối tham mưu và hỗ trợ triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày đăng tải: 03/12/2023
Hội nghị “Phổ biến và cập nhật các quy định pháp luật về lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế”
Với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp về quy định pháp luật đối với người lao động tại các cở sở, giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật về lĩnh vực lao động trong bối cảnh hội nhập, Trung tâm Hội nhập quốc tế TP.HCM tổ chức Hội nghị “Phổ biến và cập nhật các quy định pháp luật về lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế” với các nội dung sau:
Ngày đăng tải: 01/12/2023